علی اکبر امینی کیاسری

تاريخ تولد : 1364/06/25
تعداد دوره ها : 4
سوابق:
وی تحصیلات خود را تا مقطع کارشناسی در رشته تربیت بدنی به پایان رسانده است و دارای مدرک مربیگری سطح دو فوتسال آسیا است.
دوره های تدریس شده توسط علی اکبر امینی کیاسری
دوره آموزشی: از تاریخ:

تا تاریخ:


ردیف عنوان دوره از تاریخ تا تاریخ محل مدرس شرکت کنندگان
1 سطح يك فوتسال آسيا 1394/05/04 1394/05/10 ایران-گلستان-گرگان علی اکبر امینی کیاسری آقایان
2 دوره مربیگری درجه C فوتسال ایران 1394/05/04 1394/05/10 ایران-خراسان رضوی-مشهد علی اکبر امینی کیاسری آقایان
3 سطح یک فوتسال ایران 1395/11/30 1395/12/04 ایران-مازندران-ساری علی اکبر امینی کیاسری آقایان
4 سطح یک فوتسال ایران 1396/05/15 1396/05/19 ایران-گلستان-گرگان علی اکبر امینی کیاسری آقایان
1 1