محمد رضا بسکابادی

تاريخ تولد : 1340/01/10
تعداد دوره ها : 4
سوابق:
وی تحصیلات خود را تا مقطع کارشناسی در رشته مدیریت به پایان رسانده است و مدرک مربیگری A خود را در سال 1388 اخذ کرده است.
دوره های تدریس شده توسط محمد رضا بسکابادی
دوره آموزشی: از تاریخ:

تا تاریخ:


ردیف عنوان دوره از تاریخ تا تاریخ محل مدرس شرکت کنندگان
1 استعداديابي مربيگري 1392/09/17 1392/09/21 ایران-مازندران-قائم شهر محمد رضا بسکابادی آقایان
2 استعداديابي مربيگري 1393/02/16 1393/02/20 ایران-مازندران-بهشهر محمد رضا بسکابادی آقایان
3 دوره مربيگري C آسيا 1393/05/10 1393/05/21 ایران-مازندران-ساری محمد رضا بسکابادی آقایان
4 دوره مربيگري C 1394/08/18 1394/08/24 ایران-مازندران-قائم شهر محمد رضا بسکابادی آقایان
1 1