ناصر بختیاری زاده

تاريخ تولد : 1339/07/01
تعداد دوره ها : 4
سوابق:
وی تحصیلات خود را در تا مقطع کارشناسی در رشته علوم اجتماعی به پایان رسانده است و  مدرک مربیگری درجه A  خود را در سال 1383 اخذ کرده است و به عنوان مدرس در دوره های C و B فعالیت می کند.
دوره های تدریس شده توسط ناصر بختیاری زاده
دوره آموزشی: از تاریخ:

تا تاریخ:


ردیف عنوان دوره از تاریخ تا تاریخ محل مدرس شرکت کنندگان
1 استعداديابي مربيگري 1390/09/19 1390/09/22 ایران-قم-قم ناصر بختیاری زاده آقایان
2 استعداديابي مربيگري 1391/08/29 1391/09/03 ایران-قم-قم ناصر بختیاری زاده آقایان
3 استعداديابي مربيگري 1393/03/09 1393/03/13 ایران-مرکزی-ساوه ناصر بختیاری زاده آقایان
4 دوره مربيگري C 1394/07/10 1394/07/16 ایران-لرستان-دورود ناصر بختیاری زاده آقایان
1 1