بهنام احمدی

تاريخ تولد : 1360/11/09
تعداد دوره ها : 1
دوره های تدریس شده توسط بهنام احمدی
دوره آموزشی: از تاریخ:

تا تاریخ:


ردیف عنوان دوره از تاریخ تا تاریخ محل مدرس شرکت کنندگان
1 دوره مربيگري C آسيا 1394/04/31 1394/05/12 ایران-چهارمحال و بختیاری-شهرکرد بهنام احمدی آقایان
1 1