کوروش استخری

تاريخ تولد : 1347/01/05
تعداد دوره ها : 2
سوابق:
وی دارای مدرک فوق لیسانس تربیت بدنی بوده و در دوره های D و دروازبانی تدریس می کند و در حال حاضر مربی دروازه بان های تیم ملی نوجوانان است.
دوره های تدریس شده توسط کوروش استخری
دوره آموزشی: از تاریخ:

تا تاریخ:


ردیف عنوان دوره از تاریخ تا تاریخ محل مدرس شرکت کنندگان
1 دوره مربيگري C آسيا 1392/12/12 1392/12/23 ایران-فارس-مرودشت کوروش استخری آقایان
2 دستیار مدرس دوره C آسیا 1394/01/12 1394/09/24 ایران-فارس-شیراز کوروش استخری آقایان
1 1