مسعود اقبالی

تاريخ تولد : 1332/01/14
تعداد دوره ها : 5
سوابق:
وی دارای مدرک A است.
دوره های تدریس شده توسط مسعود اقبالی
دوره آموزشی: از تاریخ:

تا تاریخ:


ردیف عنوان دوره از تاریخ تا تاریخ محل مدرس شرکت کنندگان
1 دوره مربیگری A 1391/03/09 1391/03/30 ایران-مازندران-ساری مسعود اقبالی آقایان
2 توجيهي و دانش افزايي مربيگري 1391/04/29 1391/04/31 ایران-مرکزی-اراک مسعود اقبالی آقایان
3 دوره مربیگری B آسیا 1391/09/27 1391/10/13 ایران-تهران-تهران مسعود اقبالی آقایان
4 دوره مربیگری A 1394/05/24 1394/06/19 ایران-تهران-تهران مسعود اقبالی آقایان
5 دوره مربیگری B آسیا 1394/08/16 1394/09/05 ایران-خراسان رضوی-مشهد مسعود اقبالی آقایان
1 1