منصور بسطامی

تاريخ تولد : 1348/10/26
تعداد دوره ها : 8
سوابق:
وی تحصیلات خود را تا مقطع کارشناسی ارشد در رشته تربیت بدنی به پایان رسانده است و به عنوان مدرس در دوره d فعالیت می کند.
دوره های تدریس شده توسط منصور بسطامی
دوره آموزشی: از تاریخ:

تا تاریخ:


ردیف عنوان دوره از تاریخ تا تاریخ محل مدرس شرکت کنندگان
1 دوره مربیگری D 1391/04/03 1391/04/07 ایران-سمنان- منصور بسطامی آقایان
2 استعداديابي مربيگري 1391/06/23 1391/06/27 ایران-سمنان- منصور بسطامی آقایان
3 دوره مربیگری D 1391/06/23 1391/06/28 ایران-سمنان- منصور بسطامی آقایان
4 دوره مربيگري C آسيا 1391/12/15 1391/12/27 ایران-مازندران-ساری منصور بسطامی آقایان
5 استعداديابي مربيگري 1393/06/17 1393/06/21 ایران-سمنان-سرخه منصور بسطامی آقایان
6 دوره مربيگري C 1394/05/27 1394/06/02 ایران-سمنان-ارادان منصور بسطامی آقایان
7 دستیار مدرس دوره C آسیا 1394/08/10 1394/08/23 ایران-سمنان- منصور بسطامی آقایان
8 دوره مربيگري C 1394/10/01 1394/10/07 ایران-سمنان-شاهرود منصور بسطامی آقایان
1 1