دوره آموزشی: از تاریخ:

تا تاریخ:


ردیف عنوان دوره از تاریخ تا تاریخ محل مدرس شرکت کنندگان
176 دوره مربيگري C 1394/07/10 1394/07/16 ایران-لرستان-خرم اباد ساسان سهامی آقایان
177 دوره مربیگری درجه C فوتسال ایران 1394/07/10 1394/07/15 ایران-اصفهان-اصفهان حسین شمس آقایان
178 دوره مربيگري C 1394/07/10 1394/07/16 ایران-لرستان-دورود ناصر بختیاری زاده آقایان
179 دستیار مدرس دوره C آسیا 1394/06/28 1394/07/09 ایران-کرمان-سیرجان مهناز امیرشقاقی آقایان
180 دوره مربیگری درجه C فوتسال ایران 1394/06/25 1394/06/30 ایران-خوزستان-اهواز محمدرضا داودی نژاد آقایان
181 سطح يك فوتسال آسيا 1394/06/25 1394/06/30 ایران-همدان-همدان مهدی امینی آقایان
182 دوره مربیگری درجه C فوتسال ایران 1394/06/25 1394/06/30 ایران-خوزستان-اهواز ابوالقاسم عارفیان آقایان
183 دوره مربیگری درجه C فوتسال ایران 1394/06/25 1394/06/30 ایران-همدان-همدان علیرضا رعدی آقایان
184 دوره مربيگري C آسيا 1394/06/19 1394/06/31 ایران-کرمانشاه-کرمانشاه علیرضا صیدی آقایان
185 دوره مربيگري C آسيا 1394/06/15 1394/06/27 ایران-کرمانشاه-کرمانشاه عبدالحسین پرنو آقایان
186 دوره مربيگري C آسيا 1394/06/15 1394/06/27 ایران-کرمانشاه-کرمانشاه ساسان سهامی آقایان
187 دوره مربيگري C آسيا 1394/06/15 1394/06/27 ایران-خراسان شمالی-بجنورد سعید بسطامی آقایان
188 دوره مربيگري C 1394/06/05 1394/06/11 ایران-گیلان-رودبار حمید رجبی نیا آقایان
189 دوره مربيگري C 1394/06/01 1394/06/07 ایران-گلستان-گرگان اصغر محمودی آقایان
190 دوره مربيگري C آسيا 1394/05/31 1394/06/12 ایران-قم-قم رضا کردی آقایان
191 دوره مربيگري C 1394/05/27 1394/06/02 ایران-سمنان-ارادان منصور بسطامی آقایان
192 دوره مربيگري C آسيا 1394/05/25 1394/05/31 ایران-سیستان و بلوچستان-ایرانشهر علی ترابی آقایان
193 دوره مربیگری A 1394/05/24 1394/06/19 ایران-تهران-تهران مسعود اقبالی آقایان
194 دوره مربیگری A 1394/05/24 1394/06/19 ایران-تهران-تهران سیدوحید امیری آقایان
195 سطح يك فوتسال آسيا 1394/05/24 1390/05/29 ایران-خراسان رضوی-مشهد میترا چین سری بانوان
196 تغذیه در فوتبال 1394/05/24 1394/06/14 ایران-تهران-تهران محمد صمدی آقایان
197 دوره مربيگري B 1394/05/21 1394/05/30 ایران-مرکزی- عبدالحسین پرنو آقایان
198 دوره مربيگري C 1394/05/20 1394/05/26 ایران--تبریز سیروس کیانمهر آقایان
199 دوره مربيگري C 1394/05/20 1394/05/26 ایران-اصفهان-اصفهان قاسم رحیمی آقایان
200 دوره مربیگری درجه C فوتسال ایران 1394/05/17 1394/05/22 ایران-خراسان رضوی- علیرضا رعدی آقایان