دوره آموزشی: از تاریخ:

تا تاریخ:


ردیف عنوان دوره از تاریخ تا تاریخ محل مدرس شرکت کنندگان
151 دوره مربیگری B آسیا 1394/09/03 1394/09/20 ایران-گیلان-رشت مجتبی توتونی آقایان
152 دوره مربيگري B 1394/08/18 1394/08/27 ایران-سیستان و بلوچستان-زاهدان حمید حاج اسماعیل زاده آقایان
153 دوره مربيگري C 1394/08/18 1394/08/24 ایران-مازندران-قائم شهر محمد رضا بسکابادی آقایان
154 دوره مربيگري C 1394/08/17 1394/08/23 ایران-خوزستان-اهواز فریدون حردانی آقایان
155 دوره مربیگری B آسیا 1394/08/16 1394/09/05 ایران-خراسان رضوی-مشهد مسعود اقبالی آقایان
156 دستیار مدرس دوره B آسیا 1394/08/16 1394/09/05 ایران-خراسان رضوی-مشهد علی صنعتگر آقایان
157 دستیار مدرس دوره C آسیا 1394/08/15 1394/08/27 ایران-سیستان و بلوچستان-زاهدان کیومرث دهقانپور آقایان
158 دستیار مدرس دوره C آسیا 1394/08/15 1394/08/27 ایران-سیستان و بلوچستان-زاهدان کیومرث دهقانپور آقایان
159 دوره مربيگري C آسيا 1394/08/10 1394/08/23 ایران-سمنان- حسین قزل سفلو آقایان
160 دستیار مدرس دوره C آسیا 1394/08/10 1394/08/23 ایران-سمنان- منصور بسطامی آقایان
161 دستیار مدرس دوره C آسیا 1394/08/10 1394/07/23 ایران-کرمان-منوجان محمدامین چرخند آقایان
162 دستیار مدرس دوره B آسیا 1394/08/10 1394/08/29 ایران--تبریز قادر رحیم زاده آقایان
163 دوره مربيگري C آسيا 1394/08/10 1394/08/22 ایران-خراسان رضوی-مشهد عباس چمنیان آقایان
164 دوره مربيگري C آسيا 1394/08/10 1394/08/23 ایران-کرمان-منوجان حمید حاج اسماعیل زاده آقایان
165 دستیار مدرس دوره A آسیا 1394/08/10 1394/09/01 ایران-تهران-تهران نادر عربی آقایان
166 دوره مربیگری A 1394/08/10 1394/09/01 ایران-تهران-تهران مرتضی محصص آقایان
167 دوره مربيگري C آسيا 1394/08/10 1394/08/23 ایران-خوزستان-اهواز داریوش یزدی آقایان
168 دوره مربيگري B 1394/08/10 1394/08/29 ایران--تبریز سیدوحید امیری آقایان
169 دستیار مدرس دوره C آسیا 1394/08/10 1394/08/23 ایران-گیلان-رشت علی نصر پاک آقایان
170 دستیار مدرس دوره C آسیا 1394/08/10 1394/08/23 ایران-گیلان-رشت اردشیر پورنعمت آقایان
171 دوره مربيگري C آسيا 1394/08/10 1394/08/23 ایران-خوزستان-باوی داریوش یزدی آقایان
172 دوره مربيگري B 1394/07/27 1394/08/06 ایران-هرمزگان-بندرعباس حمیدرضا سایبانی آقایان
173 دوره مربيگري C 1394/07/15 1394/07/21 ایران-هرمزگان-بندرعباس حمیدرضا سایبانی آقایان
174 دوره مربيگري C 1394/07/15 1394/07/21 ایران-خوزستان-امیدیه منصور ربیعه آقایان
175 دروازه بانی سطح یک آسیا 1394/07/15 1394/07/20 ایران-اصفهان-اصفهان جلال بشرزاد آقایان