دوره آموزشی: از تاریخ:

تا تاریخ:


ردیف عنوان دوره از تاریخ تا تاریخ محل مدرس شرکت کنندگان
251 استعداديابي مربيگري 1393/12/20 1393/12/24 ایران-البرز-کرج غلامرضا جهانی آقایان
252 استعداديابي مربيگري 1393/12/17 1393/12/21 ایران-کرمانشاه-سنقر حمیدرضا عباسی آقایان
253 استعداديابي مربيگري 1393/12/16 1393/12/20 ایران-اصفهان-اصفهان سیدغلامرضا جعفری آقایان
254 استعداديابي مربيگري 1393/12/16 1393/12/20 ایران-اصفهان-اصفهان قاسم رحیمی آقایان
255 استعداديابي مربيگري 1393/12/12 1393/12/16 ایران-البرز-کرج مصطفی نوبهاری آقایان
256 استعداديابي مربيگري 1393/12/11 1393/12/15 ایران-کرمانشاه-کرمانشاه ساسان سهامی آقایان
257 دوره مربيگري C آسيا 1393/12/11 1393/12/18 ایران-تهران-تهران لیلا وقاری آقایان
258 استعداديابي مربيگري 1393/12/11 1393/12/15 ایران-البرز-کرج فاطمه غلامپور بانوان
259 استعداديابي مربيگري 1393/12/09 1393/12/13 ایران-خراسان رضوی-مشهد علی صنعتگر آقایان
260 استعداديابي مربيگري 1393/12/06 1393/12/10 ایران-تهران-تهران حسین قدسی آقایان
261 فوتسال آسیا سطح دو 1393/12/06 1393/12/12 ایران-تهران-تهران ناصر صالح آقایان
262 فوتسال آسیا سطح دو 1393/12/06 1393/12/12 ایران-تهران-تهران ابوالقاسم عارفیان آقایان
263 دوره مربیگری B آسیا 1393/12/04 1393/12/24 ایران-تهران-تهران مرتضی محصص آقایان
264 دوره مربیگری B آسیا 1393/12/04 1393/12/24 ایران-تهران-تهران علی حیدر شریفی آقایان
265 استعداديابي مربيگري 1393/11/28 1393/12/02 ایران-تهران-تهران سیدوحید امیری آقایان
266 استعداديابي مربيگري 1393/11/26 1393/11/30 ایران-هرمزگان-بندرلنگه حمیدرضا سایبانی آقایان
267 استعداديابي مربيگري 1393/11/23 1393/11/27 ایران-اصفهان-اصفهان مژگان مدایم زاده بانوان
268 استعداديابي مربيگري 1393/11/19 1393/11/23 ایران-هرمزگان-بندرعباس خاتون طهمورثی بانوان
269 استعداديابي مربيگري 1393/11/15 1393/11/19 ایران-گیلان-فومن حمید رجبی نیا آقایان
270 استعداديابي مربيگري 1393/11/15 1393/11/19 ایران-گیلان-رشت علی نصر پاک آقایان
271 استعداديابي مربيگري 1393/11/13 1393/11/17 ایران-هرمزگان-بندرعباس حمیدرضا سایبانی آقایان
272 استعداديابي مربيگري 1393/11/13 1393/11/17 ایران-گلستان-گرگان اصغر محمودی آقایان
273 استعداديابي مربيگري 1393/11/06 1393/11/10 ایران-هرمزگان-هرمز محمدامین چرخند آقایان
274 استعداديابي مربيگري 1393/11/06 1393/11/10 ایران-هرمزگان-هرمز حمیدرضا سایبانی آقایان
275 دوره مربيگري C 1393/11/01 1393/11/08 ایران-اصفهان-اصفهان مجتبی توتونی آقایان