دوره آموزشی: از تاریخ:

تا تاریخ:


ردیف عنوان دوره از تاریخ تا تاریخ محل مدرس شرکت کنندگان
226 دستیار مدرس دوره C آسیا 1394/03/16 1394/03/29 ایران-بوشهر-بوشهر حسن سالمی آقایان
227 دوره مربيگري C آسيا 1394/03/16 1394/03/29 ایران--تبریز حسین صالح آقایان
228 استعداديابي مربيگري 1394/03/09 1394/03/13 ایران-هرمزگان-بندرعباس حمیدرضا سایبانی آقایان
229 استعداديابي مربيگري 1394/03/09 1394/03/13 ایران-هرمزگان-قشم شادی مهینی بانوان
230 استعداديابي مربيگري 1394/03/08 1394/03/12 ایران-هرمزگان-قشم محمدامین چرخند آقایان
231 استعداديابي مربيگري 1394/03/08 1394/03/12 ایران-اردبیل-مشگین شهر مهدی نوروزی آقایان
232 استعداديابي مربيگري 1394/03/08 1394/03/12 ایران--تبریز صادق پورحسین آقایان
233 استعداديابي مربيگري 1394/03/04 1394/03/08 ایران-همدان-همدان بابک صمدیان آقایان
234 دوره مربیگری درجه C فوتسال ایران 1394/03/04 1394/03/08 ایران-تهران-تهران شهناز یاری بانوان
235 استعداديابي مربيگري 1394/03/01 1394/03/05 ایران-اصفهان-اصفهان قاسم رحیمی آقایان
236 استعداديابي مربيگري 1394/02/31 1394/03/03 ایران-گیلان-بندرانزلی حمید رجبی نیا آقایان
237 استعداديابي مربيگري 1394/01/25 1394/01/29 ایران-کرمانشاه-کرمانشاه حمیدرضا عباسی آقایان
238 استعداديابي مربيگري 1394/01/25 1394/01/29 ایران-اردبیل-مشگین شهر مهدی نوروزی آقایان
239 استعداديابي مربيگري 1394/01/25 1394/01/29 ایران-اصفهان-اصفهان محمود یزدخواستی آقایان
240 استعداديابي مربيگري 1394/01/25 1394/01/29 ایران-کرمانشاه-کرمانشاه ساسان سهامی آقایان
241 استعداديابي مربيگري 1394/01/25 1394/01/29 ایران-هرمزگان-قشم محمدامین چرخند آقایان
242 استعداديابي مربيگري 1394/01/25 1394/01/29 ایران-اصفهان-گلپایگان قاسم رحیمی آقایان
243 استعداديابي مربيگري 1394/01/24 1394/01/28 ایران-هرمزگان-بندرلنگه شادی مهینی بانوان
244 دستیار مدرس دوره C آسیا 1394/01/20 1394/01/27 ایران-هرمزگان-قشم محمدامین چرخند آقایان
245 دوره مربیگری B آسیا 1394/01/15 1393/02/01 ایران-تهران-تهران مرتضی محصص آقایان
246 دستیار مدرس دوره C آسیا 1394/01/12 1394/09/24 ایران-فارس-شیراز کوروش استخری آقایان
247 دوره مربيگري C آسيا 1394/01/10 1394/08/23 ایران-خراسان رضوی-مشهد مجید مرتضایی آقایان
248 استعداديابي مربيگري 1393/12/23 1393/12/27 ایران-تهران-تهران علی اکبر صادقی نیا آقایان
249 استعداديابي مربيگري 1393/12/23 1393/12/27 ایران-تهران-تهران کیومرث دهقانپور آقایان
250 استعداديابي مربيگري 1393/12/20 1393/12/24 ایران-کرمانشاه-کرمانشاه عبدالحسین پرنو آقایان
678910 678910