دوره آموزشی: از تاریخ:

تا تاریخ:


ردیف عنوان دوره از تاریخ تا تاریخ محل مدرس شرکت کنندگان
126 دستیار مدرس درجه C فوتبال ایران 1394/11/17 1394/11/23 ایران-کرمان-رفسنجان محمدمهدی نخعی پور آقایان
127 توجيهي دروازه باني 1394/11/10 1394/11/16 ایران-خوزستان-اهواز جلال بشرزاد آقایان
128 دوره مربیگری B آسیا 1394/11/10 1394/11/29 ایران-البرز-کرج احمد سنجری آقایان
129 دوره مربيگري C 1394/11/09 1394/11/15 ایران-یزد-یزد سید سعیدرضا جعفری آقایان
130 دستیار مدرس درجه C فوتبال ایران 1394/11/09 1394/11/15 ایران-یزد-یزد احسان توکلی آقایان
131 مربیگری بدنسازی 1394/11/08 1394/11/14 ایران-هرمزگان-بندرعباس غلامرضا جهانی آقایان
132 دوره مربيگري C 1394/11/03 1394/11/09 ایران-خوزستان-شوش داریوش یزدی آقایان
133 دوره مربيگري C 1394/11/01 1394/11/07 ایران-اصفهان-مبارکه سیدغلامرضا جعفری آقایان
134 دوره مربيگري C 1394/11/01 1394/11/07 ایران-گیلان-رشت حمید رجبی نیا آقایان
135 دوره مربيگري C 1394/10/29 1394/11/05 ایران-خوزستان-اهواز منصور ربیعه آقایان
136 دوره مربیگری B آسیا 1394/10/10 1394/10/27 ایران-مازندران-ساری نادر عربی بانوان
137 فوتسال آسیا سطح دو 1394/10/04 1394/10/09 ایران-قم-قم علیرضا رعدی آقایان
138 دوره مربيگري C 1394/10/01 1394/10/07 ایران-سمنان-شاهرود منصور بسطامی آقایان
139 دوره مربیگری B آسیا 1394/09/25 1394/10/11 ایران-مرکزی- محمدرضا قاسمی آقایان
140 دوره مربیگری B آسیا 1394/09/25 1394/10/10 ایران-مرکزی- سیدغلامرضا جعفری آقایان
141 دستیار مدرس دوره B آسیا 1394/09/24 1394/10/10 ایران-کرمان-کرمان حسین صالح آقایان
142 دستیار مدرس دوره B آسیا 1394/09/24 1394/10/10 ایران-کرمان-کرمان محمود محمودی نیا آقایان
143 دوره مربیگری B آسیا 1394/09/24 1394/10/10 ایران-کرمان-کرمان پرویز رمضانپور آقایان
144 دستیار مدرس دوره A آسیا 1394/09/23 1394/10/10 ایران-اصفهان-اصفهان حسن سالمی آقایان
145 دوره مربيگري C آسيا 1394/09/23 1394/10/05 ایران-تهران-تهران شاهین ریاحی ملایری آقایان
146 دوره مربيگري C آسيا 1394/09/23 1394/10/10 ایران-تهران-تهران اصغر مازیار آقایان
147 دوره مربيگري C آسيا 1394/09/12 1394/09/24 ایران-فارس-شیراز امیرحسین پیروانی آقایان
148 دستیار مدرس دوره B آسیا 1394/09/12 1394/09/28 ایران-مازندران-ساری عباس چمنیان آقایان
149 دستیار مدرس دوره B آسیا 1394/09/12 1394/09/28 ایران-مازندران-ساری سعید بسطامی آقایان
150 دوره مربیگری B آسیا 1394/09/03 1394/09/20 ایران-گیلان- حمید رجبی نیا آقایان