دوره آموزشی: از تاریخ:

تا تاریخ:


ردیف عنوان دوره از تاریخ تا تاریخ محل مدرس شرکت کنندگان
101 دوره مربيگري C 1394/12/10 1394/12/16 ایران-هرمزگان-بندرعباس حمیدرضا سایبانی آقایان
102 دوره مربيگري C 1394/12/08 1394/12/15 ایران-البرز-کرج غلامرضا جهانی آقایان
103 فوتسال آسیا سطح دو 1394/12/04 1394/12/10 ایران-البرز-کرج شهاب الدین سفال منش آقایان
104 دستیار مدرس سطح دو فوتسال آسیا 1394/12/04 1394/12/10 ایران-البرز-کرج ابوالقاسم عارفیان آقایان
105 دوره مربیگری B آسیا 1394/12/04 1394/12/23 ایران-ایلام-ایلام مجتبی توتونی آقایان
106 دستیار مدرس دوره B آسیا 1394/12/04 1394/12/23 ایران-ایلام-ایلام داریوش یزدی آقایان
107 فوتسال آسیا سطح دو 1394/12/04 1394/12/10 ایران-البرز-کرج ناصر صالح آقایان
108 دستیار مدرس سطح دو فوتسال آسیا 1394/12/04 1394/12/10 ایران-البرز-کرج علی صانعی آقایان
109 دوره مربيگري C 1394/12/01 1394/12/07 ایران-بوشهر-بوشهر مسعود پالیزدان آقایان
110 دوره مربيگري C 1394/12/01 1394/12/08 ایران-البرز-کرج علی اله کرمی آقایان
111 دوره مربيگري C 1394/12/01 1394/12/08 ایران-البرز-کرج غلامرضا جهانی آقایان
112 دوره مربيگري C 1394/12/01 1394/12/07 ایران-مازندران-ساری سعید بسطامی آقایان
113 دوره مربيگري B 1394/12/01 1394/12/10 ایران-اصفهان-اصفهان قاسم رحیمی آقایان
114 دوره مربيگري C 1394/11/28 1394/12/04 ایران-اصفهان-اصفهان محمود یزدخواستی آقایان
115 دوره مربيگري C 1394/11/26 1394/12/02 ایران-هرمزگان-بندرخمیر محمدامین چرخند آقایان
116 دوره مربيگري C 1394/11/26 1394/12/02 ایران-مازندران-بابل حسین قزل سفلو آقایان
117 دستیار مدرس درجه C فوتبال ایران 1394/11/26 1394/12/02 ایران-- نادر غله بانی آقایان
118 دوره مربيگري C 1394/11/25 1394/12/01 ایران-مازندران-فریدون کنار حسن عسکری آقایان
119 سطح يك فوتسال آسيا 1394/11/25 1394/11/29 ایران-فارس-مهر غلامعلی هنرپیشه آقایان
120 فوتسال آسیا سطح دو 1394/11/25 1394/11/30 ایران-فارس-شیراز ناصر صالح بانوان
121 دستیار مدرس سطح دو فوتسال آسیا 1394/11/25 1394/11/30 ایران-فارس-شیراز غلامعلی هنرپیشه بانوان
122 دوره مربيگري C 1394/11/24 1394/11/30 ایران-تهران-تهران محمدرضا نظری پور آقایان
123 دوره مربيگري C 1394/11/24 1394/11/30 ایران--تبریز صادق پورحسین آقایان
124 دوره مربيگري C 1394/11/23 1394/11/29 ایران-خوزستان-خرمشهر سیدمجتبی مرتضوی آقایان
125 دوره مربيگري C 1394/11/17 1394/11/23 ایران-کرمان-رفسنجان محمود محمودی نیا آقایان