دوره آموزشی: از تاریخ:

تا تاریخ:


ردیف عنوان دوره از تاریخ تا تاریخ محل مدرس شرکت کنندگان
76 دستیار مدرس سطح یک فوتسال آسیا 1394/12/23 1394/12/27 ایران-خراسان رضوی-مشهد سیدعلیرضا نقیبی آقایان
77 سطح يك فوتسال آسيا 1394/12/23 1394/12/27 ایران-خراسان رضوی-مشهد مجید مرتضایی آقایان
78 دوره مربيگري C 1394/12/22 1394/12/28 ایران-اصفهان-اران وبیدگل مجتبی توتونی آقایان
79 سطح یک فوتسال ایران 1394/12/22 1394/12/26 ایران-هرمزگان-بندرعباس الهام فرهمند بانوان
80 دوره مربيگري C 1394/12/21 1394/12/27 ایران-کرمانشاه- حمیدرضا عباسی آقایان
81 سطح یک فوتسال ایران 1394/12/20 1394/12/24 ایران-هرمزگان-بندرعباس محمد ناظم الشریعه آقایان
82 دوره مربيگري C 1394/12/20 1394/12/26 ایران-مرکزی-ساوه حمیدرضا نعمتی آقایان
83 دوره مربيگري C 1394/12/20 1394/12/26 ایران-مرکزی- محمدرضا قاسمی آقایان
84 دوره مربيگري C 1394/12/19 1394/12/25 ایران-گیلان-رشت حمید رجبی نیا آقایان
85 دوره مربيگري C 1394/12/18 1375/12/24 ایران-خراسان رضوی-مشهد عباس چمنیان آقایان
86 سطح يك فوتسال آسيا 1394/12/18 1394/12/22 ایران-خراسان رضوی-مشهد مجید مرتضایی آقایان
87 دستیار مدرس سطح یک فوتسال آسیا 1394/12/18 1394/12/22 ایران-خراسان رضوی-مشهد سیدعلیرضا نقیبی آقایان
88 دستیار مدرس درجه C فوتبال ایران 1394/12/18 1394/12/24 ایران-خراسان رضوی-مشهد علی پوررمضان تی تکان لو آقایان
89 دستیار مدرس درجه C فوتبال ایران 1394/12/18 1394/12/24 ایران-خراسان رضوی-مشهد علی پوررمضان تی تکان لو آقایان
90 سطح يك فوتسال آسيا 1394/12/16 1394/12/20 ایران-خوزستان-اهواز محمدرضا داودی نژاد آقایان
91 دوره مربيگري C 1394/12/15 1394/12/21 ایران-اصفهان-اصفهان قاسم رحیمی آقایان
92 توجيهي و دانش افزايي مربيگري 1394/12/13 1394/12/14 ایران-گیلان-رشت مرتضی محصص آقایان
93 توجيهي و دانش افزايي مربيگري 1394/12/13 1394/12/14 ایران-گیلان-رشت فریدون معینی آقایان
94 توجيهي دروازه باني 1394/12/13 1394/12/14 ایران-قم-قم جلال بشرزاد آقایان
95 توجيهي دروازه باني 1394/12/13 1394/12/14 ایران-بوشهر-بوشهر حمید معماری آقایان
96 دوره مربيگري C 1394/12/11 1394/12/17 ایران-بوشهر-بوشهر حمید معماری آقایان
97 دوره مربيگري C 1394/12/11 1394/12/18 ایران-تهران-تهران سکینه بیات بانوان
98 دوره مربيگري C 1394/12/11 1394/12/17 ایران-بوشهر-بوشهر مسعود پالیزدان آقایان
99 دوره مربيگري C آسيا 1394/12/11 1394/12/23 ایران-هرمزگان-بندرعباس محمدامین چرخند آقایان
100 دستیار مدرس دوره C آسیا 1394/12/11 1394/12/23 ایران-هرمزگان-بندرعباس حمیدرضا سایبانی آقایان