تاريخ تولد: 1352/08/19
سوابق:
وی دانشجو در رشته تربیت بدنی بوده و دروه D فوتبال را تدریس می کند. از سوابق وی می توان به مربیگری تیم ملی فوتسال در سال 88،سرمربی تیم ملی زیر 13 سال از سال 86 تا کنون،مدرس کنفدراسیون فوتبال آسیا و کمک مدرس دوره c  در آسیا اشاره کرد.