تاريخ تولد: 1354/05/01
سوابق:
وی تحصیلات خود را تا مقطع کارشناسی در رشته مترجمی زبان انگلیسی به پایان رسانده است و فعالیت خود را از سال 1379 در بخش روابط بین الملل آغاز کرد و در حال حاضر سرپرست روابط بین الملل فدراسیون و ناظر فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا است.