تاريخ تولد: 1325/12/20
سوابق:
وی تحصیلات خود را تا مقطع کارشناسی در رشته حقوق قضایی به پایان رسانده است. از سال 1360 تا 1370 به عنوان رئیس کمیته انضباطی هیات فوتبال تهران مشغول به کار بوده است و از سال 1387 به عنوان عضو کمیته انضباطی فدراسیون و در حال حاضر به عنوان معاون کمیته انضباطی فدراسیون مشغول فعالیت است.