تاريخ تولد: 1350/02/01
سوابق:
وی از سال 64 در رده های سنی مختلف باشگاه های بانک ملی ، وحدت و دارایی تهران بازی کرد و به دلیل مصدومیت دروازه بانی را کنار گذاشت. در سال 73 در کنار علی دوستی - مهر سرمربی باشگاه بانک ملی بوده و از سال 1380 سابقه مربیگری در همه رده های تیم های ملی پایه را دارد.