تاريخ تولد: 1359/07/01
سوابق:
احمدی فعالیت داوری خود را از سال 1380 و با اخذ مدرک درجه 3 داوری آغاز کرد و در سال 1390 داور ملی شد. وی تحصیلات خود را در رشته زبان انگلیسی و تا مقطع کارشناسی به پايان رسانده است و در حال حاضر به عنوان مسئول امور بین الملل کمیته داوران در حال فعالیت است.