تاريخ تولد: 1364/03/16
سوابق:
وی دارای مدرک دیپلم در رشته کامپیوتر است و از سال 1387 به عنوان کارمند در کمیته انضباطی مشغول به کار است.