تاريخ تولد: 1361/11/24
سوابق:
وی تحصیلات خود را تا مقطع دیپلم در رشته کامپیوتر به پایان رسانده و فعالیت خود را از سال 1385 در بخش روابط بین الملل آغاز کرده است.