تاريخ تولد: 1362/07/01
سوابق:
وی دارای مدرک کارشناسی ارشد در رشته مدیریت و برنامه ریزی ورزشی بوده و به مدت 7 سال در لیگ برتر و دسته یک و دو مربیگری کرده و از ابتدای سال 92 بهعنوان مربی تیم ملی فوتبال نوجوانان بانوان فعالیت می کند.