تاريخ تولد: 1354/01/01
سوابق:
وی تحصیلات خود را تا مقطع کارشناسی ارشد در رشته مدیریت اجرایی ورزش به پایان رسانده و در حال حاضر دانشجو دکترا در رشته مدیریت بازاریابی و رسانه ها در ورزش است. از سوابق اسدی می توان به مشاور ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان و همچنین مسئول امور مجامع وزارت ورزش و جوانان اشاره کرد. از دیگر سوابق اجرایی و مدیریت وی، مشاور ورزش قهرمانی و حرفه ای، مشاور بین الملل معاونت ارتباطات وزارت ورزش و جوانان، مدیر اجرایی و حوزه سرپرستی و دبیر کمیسیون روابط بین الملل کمیته ملی المپیک بوده و در حال حاضر به عنوان رئیس دپارتمان امور بین الملل مشغول فعالیت است.