تاريخ تولد: 1358/06/20
سوابق:
وی تحصیلات خود را تا مقطع کارشناسی ارشد حقوق به پایان رسانده است و از سال 1381 وکیل پایه یک دادگستری بوده و در حال حاضر از سال 1390 به عنوان عضو کمیته انضباطی مشغول فعالیت است.