تاريخ تولد: 1357/09/16
سوابق:
فهیمی به مدت 4 سال نایب رئیس هیات فوتبال استان تهران بود و مدرک مربیگری B آسیا را دارد و در حال حاضر دانشجوی رشته مدیریت ورزش است.
وی از سال 1385 مسئول بخش بانوان دپارتمان داوری است.