مدراک داوری:الیت بین المللی
تعداد بازی های قضاوت کرده:6
سوابق:
هدایت ممبینی از سال 1380 در حال قضاوت در ليگ برتر بوده و آخرين درجه داوری اش بین المللی (2003) است. ممبینی از سال 1368 که مدرک درجه 3 خود را اخذ کرد فعاليت حرفه ايش را آغاز کرده است. 
ممبینی دارای مدرک کارشناسی ارشد در رشته تربیت بدنی است و در حال حاضر به عنوان کارشناس ارشد ورزش در شهرداری اهواز مشغول به فعاليت است.