تاريخ تولد: 1350/01/01
باشگاه ها:صبای قم(سرمربی) ,پیکان تهران(سرمربی) ,استقلال خوزستان(سرمربی) ,سپاهان اصفهان(سرمربی) ,استقلال خوزستان(سرمربی)