تاريخ تولد: 1368/06/26
سوابق:
وی دانشجوی کارشناسی در رشته کامپیوتر مشغول تحصیل است. از سال 1383 فعالیت خود را در عرصه داوری در فوتبال آغاز کرده است. همچنین درجه ملی خود را در سال 92 اخذ کرده است و در حال حاضر به عنوان عضو دپارتمان داوری مشغول به فعالیت است.