سوابق:
فریدون اصفهانیان تحصیلات خود را در رشته تربیت بدنی تا مقطع کارشناسی ادامه داد. وی در تیم پرسپولیس زنجان و منتخب استان زنجان بازی می کرد. اصفهانیان از سال 1360 به عنوان داور قضاوت خود را آغاز کرد و به عنوان داور بین المللی از داوری خداحافظی کرد و به عنوان ناظر داوری فعالیت خود را آغاز کرد.وی هم اکنون عضو هیات رئیسه فدراسیون فوتبال و رئیس کمیته داوران است.