تاريخ تولد: 1362/01/01
سوابق:
نورانی فعالیت داوری خود را با اخذ مدرک درجه 3 در سال 1388 آغاز کرد و در سال 1395 مدرک درجه 1 داوری را اخذ کرد و در مسابقات استانی قضاوت می کند. وی تحصیلات خود را تا مقطع کارشناسی رشته مدیریت ورزشی به پایان رسانده است.