تاريخ تولد: 1341/04/08
سوابق:
اسم کامل: اوسیانو آندراده دا کروز
تاریخ تولد: 29 جولای 1962
محل تولد: سائو ویسنته کیپ ورد
تیم فعلی: ایران