تاريخ تولد: 1332/01/16
سوابق:
سوابق: 
غلامحسین زمان آبادی پیش از به عنوان معلم ورزش، مسئول تربیت بدنی آموزش و پرورش شمیران، مسئول ورزشی روزنامه ابرار، مدیرکل روابط عمومی سازمان تربیت بدنی، عضو شواری سردبیری کیهان ورزشی در سوابق کاری خود دارد. همچنین در سال 1382 به عنوان مشاور عالی و سخنگوی در فدراسیون فوتبال بوده است و در حال حاضر به عنوان مشاور فرهنگی فدراسیون فوتبال مشغول فعالیت است.