تاريخ تولد: 1349/12/28
باشگاه ها:راه آهن تهران(مربی) ,صبای قم(سرمربی) ,پرسپولیس تهران(سرمربی) ,نفت تهران(سرمربی) ,ذوب آهن اصفهان(سرمربی) ,تراکتورسازی تبریز(سرمربی)