تاريخ تولد: 1334/01/01
باشگاه ها:مس کرمان(سرمربی) ,ذوب آهن اصفهان(سرمربی) ,مس کرمان(سرمربی) ,استقلال خوزستان(سرمربی) ,ماشین سازی تبریز(سرمربی)