تاريخ تولد: 1350/01/07
باشگاه ها:استقلال خوزستان(مربی) ,استقلال خوزستان(سرمربی) ,فولاد خوزستان(سرمربی)