تعداد بازدید خبر: 773
1395/04/29-11:17
مراسم قرعه کشی لیگ دسته اول فصل 96-95 عصر روز گذشته در سازمان لیگ برگزار شد.

به گزارش سایت رسمی فدراسون، مراسم قرعه کشی لیگ دسته اول فوتبال کشور فصل 96-95 با حضور غلامرضا بهروان، فریبرز محمودزاده، مصطفی شهبازی و نمایندگان باشگاههای لیگ دسته اول روز گذشته در سالن روابط عمومی سازمان لیگ برگزار شد و تیم های میزبان و میهمان تا نیم فصل لیگ دسته اول مشخص شد. 
همچنین در این جلسه اعلام شد که مسابقات لیگ دسته اول از روز یکشنبه 17 مردادماه آغاز شود.
*هفته اول
پارس جنوبی- مس رفسنجان
نفت مسجدسلیمان- ایران جوان بوشهر
اکسین البرز - نساجی مازندران
راه‌آهن تهران- گل‌گهر سیرجان
مس کرمان- فجرسپاسی شیراز
آلومینیوم اراک - ملوان بندرانزلی
سپیدرود رشت - بادران تهران
فولاد یزد- خیبرخرم‌آباد
خونه به خونه مازندران- استقلال اهواز

*هفته دوم
خیبر خرم‌آباد- پارس جنوبی بوشهر
مس رفسنجان- خونه به خونه مازندران
استقلال اهواز- آلومینیوم اراک
بادران تهران- فولاد یزد
فجرسپاسی شیراز- سپیدرود رشت
ملوان بندرانزلی- راه‌آهن تهران
نساجی مازندران- نفت مسجدسلیمان
ایرانجوان بوشهر - مس کرمان
گل‌گهر سیرجان - اکسین البرز

*هفته سوم
راه‌آهن تهران- مس رفسنجان
آلومینیوم اراک- پارس جنوبی جم بوشهر
ایرانجوان بوشهر- نساجی مازندران
مس کرمان- گل‌گهر سیرجان
نفت مسجدسلیمان- فجرسپاسی شیراز
فولادیزد- ملوان بندرانزلی
خونه به خونه مازندران- بادران تهران
سپیدرود رشت- خیبر خرم‌آباد
اکسین البرز- استقلال اهواز

*هفته چهارم
بادران تهران- ایرانجوان بوشهر
پارس جنوبی جم بوشهر- خونه به خونه مازندران
مس رفسنجان- آلومینیوم اراک
استقلال اهواز- فولادیزد
ملوان بندرانزلی- سپیدرود رشت
فجرسپاسی شیراز- راه‌آهن تهران
گل‌گهر سیرجان- نفت مسجدسلیمان
نساجی مازندران- مس کرمان
خیبرخرم‌آباد- اکسین البرز

* هفته پنجم
نفت مسجدسلیمان- مس رفسنجان
فولادیزد- پارس جنوبی جم بوشهر
سپیدرود رشت- خونه به خونه مازندران
نساجی مازندران- گل‌گهر سیرجان
اکسین البرز- فجرسپاسی شیراز
ایرانجوان بوشهر- ملوان بندر انزلی
راه‌آهن تهران- بادران تهران
آلومینیوم اراک- خیبر خرم‌آباد
مس کرمان - استقلال اهواز

*هفته ششم
گل‌گهر سیرجان- ایرانجوان بوشهر
فجرسپاسی شیراز- نساجی مازندران
خونه به خونه مازندران- آلومینیوم اراک
مس رفسنجان- فولاد یزد
پارس جنوبی جم بوشهر- سپیدرود رشت
خیبرخرم‌آباد- راه‌آهن تهران
استقلال اهواز - نفت مسجدسلیمان
بادران تهران- مس کرمان
ملوان بندرانزلی- اکسین البرز

* هفته هفتم
مس کرمان- مس رفسنجان
نفت مسجدسلیمان- پارس جنوبی جم بوشهر
فولادیزد- خونه به خونه مازندران
سپیدرود رشت- الومینیوم اراک
ایرانجوان بوشهر- فجرسپاسی شیراز
گل‌گهر سیرجان- ملوان بندرانزلی
اکسین البرز- بادران تهران
نساجی مازندران- خیبرخرم‌آباد
راه‌آهن تهران- استقلال اهواز

*هفته هشتم
خیبرخرم‌آباد- ایرانجوان بوشهر
مس رفسنجان - نساجی مازندران
فجرسپاسی شیراز - گل‌گهر سیرجان
آلومینیوم اراک - فولاد یزد
استقلال اهواز - سپیدرود رشت
خونه به خونه مازندران- راه‌آهن تهران
بادران تهران - نفت مسجدسلیمان
ملوان بندرانزلی - مس کرمان
پارس جنوبی جم بوشهر- اکسین البرز

* هفته نهم
سپیدرود رشت - مس رفسنجان
مس کرمان - پارس جنوبی جم بوشهر
ایرانجوان بوشهر - خونه به خونه مازندران
راه‌آهن تهران - آلومینوم اراک
اکسین البرز- فولاد یزد
فجر سپاسی شیراز - ملوان بندرانزلی
گل‌گهر سیرجان - بادران تهران
نفت مسجدسلیمان - خیبر خرم‌آباد
نساجی مازندران - استقلال اهواز

* هفته دهم
استقلال اهواز - ایرانجوان بوشهر
ملوان بندرانزلی - نساجی مازندران
مس رفسنجان - گل‌گهر سیرجان
بادران تهران - فجر سپاسی شیراز
فولادیزد- سپیدرود رشت
پارس جنوبی جم بوشهر - راه‌آهن تهران
خونه به خونه مازندران - نفت مسجدسلیمان
خیبر خرم‌آباد- مس کرمان
آلومینیوم اراک - اکسین البرز

* هفته یازدهم
اکسین البرز - مس رفسنجان
ایرانجوان بوشهر- پارس جنوبی جم بوشهر
نساجی مازندران - خونه به خونه مازندران
نفت مسجدسلیمان - آلومینوم اراک
مس کرمان - فولاد اهواز
راه‌آهن تهران- سپیدرود رشت
ملوان بندرانزلی - بادران تهران
فجرسپاسی شیراز - خیبر خرم‌آباد
گل‌گهر سیرجان - استقلال اهواز

* هفته دوازدهم
مس رفسنجان- ایرانجوان بوشهر
بادران تهران - نساجی مازندران
خیبرخرم‌آباد - گل‌گهر سیرجان
پارس جنوبی جم بوشهر - فجرسپاسی شیراز
استقلال اهواز - ملوان بندر انزلی
فولاد یزد - راه‌آهن تهران
سپیدرود رشت - نفت مسجدسلیمان
آلومینیوم اراک -  مس کرمان
خونه به خونه مازندران - اکسین البرز

* هفته سیزدهم
فجرسپاسی شیراز - مس کرمان
نساجی مازندران- پارس جنوبی جم بوشهر
گل‌گهر سیرجان - خونه به خونه مازندران
ایرانجوان بوشهر - آلومینیوم اراک
نفت مسجدسلیمان- فولاد یزد
مس کرمان - سپیدرود رشت
اکسین البرز - راه‌آهن تهران
ملوان بندر انزلی - خیبرخرم‌آباد
بادران تهران- استقلال اهواز

* هفته چهاردهم
فولادیزد - ایرانجوان بوشهر
آلومینیوم اراک - نساجی مازندران
پارس جنوبی جم بوشهر - گل‌گهر سیرجان
استقلال اهواز- فجرسپاسی شیراز
مس رفسنجان - ملوان بندرانزلی
خیبرخرم‌آباد - بادران تهران
راه‌آهن تهران - نفت مسجدسلیمان
خونه به خونه مازندران - مس کرمان
سپیدرود رشت - اکسین البرز

* هفته پانزدهم
بادران تهران- مس رفسنجان
ملوان بندرانزلی - پارس جنوبی جم بوشهر
فجرسپاسی شیراز - خونه به خونه مازندران
گل‌گهر سیرجان- آلومینیوم اراک
نساجی مازندران- فولاد یزد
ایرانجوان بوشهر - سپیدرود رشت
مس کرمان - راه‌آهن تهران
خیبرخرم‌آباد - استقلال اهواز
نفت مسجدسلیمان- اکسین البرز

*هفته شانزدهم
اکسین البرز - ایرانجوان بوشهر
راه‌آهن تهران - نساجی مازندران
سپیدرود رشت- گل‌گهر سیرجان
فولادیزد - فجرسپاسی شیراز
خونه به خونه مازندران - ملوان بندرانزلی
آلومینوم اراک - بادران تهران
مس رفسنجان - خیبر خرم‌آباد
پارس جنوبی جم بوشهر - استقلال اهواز
نفت مسجدسلیمان - مس کرمان

* هفته هفدهم
استقلال اهواز - مس رفسنجان
بادران تهران - پارس جنوبی جم بوشهر
خیبر خرم‌آباد - خونه به خونه مازندران
فجرسپاسی شیراز - آلومینیوم اراک
گل‌گهر سیرجان - فولادیزد
نساجی مازندران - سپیدرود رشت
ایرانجوان بوشهر - راه‌آهن تهران
ملوان بندرانزلی - نفت مسجدسلیمان
مس کرمان - اکسین البرز