تعداد بازدید خبر: 1433
1394/04/29-10:25
کمیته بازاریابی فدراسیون آگهی فراخوان خود را درخصوص تبلیغات روی پیراهن داوران در مسابقات مختلف لیگ و بازی های ملی صادر کرد.

به گزارش سایت رسمی فدراسیون، متن آگهی فراخوان به شرح زیر است:
فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران درنظر دارد فرصت تبلیغات روی پیراهن داوران در مسابقات مختلف لیگ و بازی های ملی را از مردادماه 1394 به مدت یک سال در اختیار حامیان علاقه مند قرار دهد.
لذا از کلیه علاقه مندان دعوت می شود با توجه با مشارکت و علاقمندی، پیشنهادات خود را به صورت مکتوب ظرف مدت یک هفته از انتشار این آگهی به نشانی : تهران، خیابان سئول، کوچه 12 متری سوم، پلاک 4 –فدراسیون فوتبال ج.ا.ا طبقه چهارم ارسال کنند.
قابل ذکر است پیشنهادات ارائه شده در کمیته ای مرکب از اعضای کمیسیون معاملات و کارشناسان همراه مورد بررسی قرار می گیرد و نتایج آن متعاقبا اعلام خواهد شد.