تعداد بازدید خبر: 346
1397/09/29-11:00
رئیس دپارتمان داوران می گوید ما اشتباهات داوران مان را تایید می کنیم و باید آن ها را کاهش دهیم.

به گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال، داود رفعتی گفت: هیچ داوری حق ندارد به دلیل اشتباهاتی که در مسابقات رخ می دهد، از تیم ها عذرخواهی کند. همانطور که کمیته و دپارتمان داوران مسئولیت چیدمان داوری را برعهده دارند، مطمئنا اگر اشتباهی نیز در بازیها اتفاق بیفتد از طریق سایت رسمی فدراسیون آن را اعلام خواهند کرد.
وی در ادامه درباره اینکه در برخی از رسانه ها مطرح شده داوران لیگ برتر به دلیل عملکرد ضعیف به دسته یک سقوط می کنند، گفت: این هجمه ای که علیه داوران در رسانه ها مطرح شده است، به هیچ عنوان صحت ندارد و درست نیست. اگر داوری اشتباه قضاوت کرده باشد طبق آیین نامه با او رفتار خواهیم کرد و بالعکس آن اگر داوری عملکردش در بازی مثبت باشد، مورد تشویق قرار می گیرد.
رفعتی در پایان افزود: اشتباهات داوری جزئی از بازی است.  تلاش می کنیم این اشتباهات را به حداقل برسانیم. ما اشتباهات داوران مان را تایید می کنیم و باید آن ها را کاهش دهیم. برای این داوران کلاس های توجیهی برگزار می کنیم تا متوجه اشکالات خود بشوند و در قضاوت های بعدی خود آن را اصلاح کنند.