تعداد بازدید خبر: 299
1397/09/27-10:26
کمیته استیناف رای خود را در خصوص درخواست باشگاه فولاد خوزستان صادر کرد.

به گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال، رای کمیته استناف به شرح زیر است:
پس از درخواست باشگاه فولاد خوزستان نسبت به رای کمیته انضباطی درباره محکومیت بازیکنان این تیم ( کیوان یار احمدی، محمد غلامزاده و علی غلامزاده به ترتیب محرومیت دو جلسه، سه جلسه و سه ماه) نظر به اینکه از سوی تجدید نظرخواه دلیل موجهی که موجبات نقض رای بدوی را فراهم نماید ارائه نشده و با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رای صادره، ایراد و اعتراض موثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید به عمل نیامده و مستندا به ماده 106 ایین نامه انضباطی فدراسیون فوتبال، ضمن رد اعتراض دادنامه صدر عینا تایید می گردد.