تعداد بازدید خبر: 293
1397/09/08-10:22
کمیته انضباطی آرای خود را در خصوص رقابتهای لیگ دسته اول را صادر کرد.

به گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال، 
* دیدار تیم های آلومینیوم اراک و شاهین شهرداری بوشهر برگزار و از سوی وحید فاضلی- مربی تیم شاهین بوشهر به دلیل اعتراضات مکرر به داور که منجر به اخراجش شضد به توبیخ کتبی محکوم شد.
علی قلعه نوعی ، تدارکات تیم آلومینیوم اراک به دلیل اعتراضات مکرر و درگیری با تیم مقابل و اهانت به آنان که منجر به اخراج وی شد، به مدت یک جلسه محرومیت و پرداخت 5 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.
سعید عینی، کارمند روابط عمومی تیم آلومینیوم اراک به دلیل پرخاش به تیم میهمان و عامل جنجال و برخورد لفظی با ناظر ویژه فدراسیون در پایان مسابقه به توبیخ کتبی محکوم شد.
*دیدار تیم های اروند خرمشهر و مس کرمان برگزا رو از سوی محمدرضا مولایی، مربی تیم کارون اروند خرمشهر تخلفاتی مبنی بر اعتراض به داوری که اخراج شد و همچنین خودداری از اجرای دستور داور و تکرار تخلف در نیمه دوم که سبب تحریک تماشاگران شد، به سه جلسه از همراهی تیم خود محروم است و باید 20 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.
گفتنی است، لطیف معروفای، مربی تیم کارون اروند خرمشهر به دلیل اعتراض به داور و اهانت به وی که منجر به اخراجش شد، به دو جلسه از همراهی تیم خود و پرداخت 10 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.
محسن جعفری، تدارکات تیم مس کرمان به خاطر اعتراض به داور که منجر به اخراجش شد به توبیخ کتبی محکوم است.
مدیرعامل تیم کارون اروند خرمشهر به خاطر حضور در زمین مسابقه در نیمه دوم و استقرار در نیمکت تیم و اعتراض به داور و اهانت با حرکات تهدید آمیز و تحریک تماشاگران، به دو جلسه از حضور در استادیوم و محل برگزاری مسابقات تیم و پرداخت 20 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.
تیم کارون اروند خرمشهر به دلیل پرتاب سنگ و بطری آب از سوی تماشاگرانش به سوی داور و زمین مسابقه باید 30 میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند.
*دیدار تیم های شهرداری تبریز و ملوان بندر انزلی برگزار شد و از سوی احمد میرزایی، مدیر تیم شهرداری تبریز تخلفاتی مبنی بر بد رفتاری در قبال مقام رسمی مسابقه و حمله ور شدن به سمت داور چهارم و استفاده از الفاظ نامناسب رخ داد. وی به دو جلسه محرومیت و پرداخت 20 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.
بابک نوین، بازیکن تیم شهرداری تبریز به دلیل بدرفتاری در قبال مقامات رسمی و رفتار غیرورزشی در برابر تماشاگران و تحریک آنان، وی به دو جلسه از همراهی تیم خود محروم است و باید 20 میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند.
تیم میلون بندر انزلی به دلیل شکستن صندلیهای ورزشگاه تیم میزبان و پرتاب اشیا و استفاده از شعارهای موهن توسط تماشاگران، باید 100 میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند.