تعداد بازدید خبر: 530
1397/04/01-11:00
گزارش تصویری از انجام معایتات تخصصی پزشکی و آمادگی جسمانی داوران