تعداد بازدید خبر: 1011
1395/03/29-12:00
حضور باشگاه پرسپولیس در مرکز ارزیابی های پزشکی و بازتوانی فوتبال در راستای انجام معاینات پیش از فصل