تعداد بازدید خبر: 482
1397/09/13-12:30
داوران و کمک داوران فوتبال در ادامه کلاس یک روزه الیت فوتبال در زمین شماره یک مرکز ملی فوتبال به تمرینات بدنی و کنترل آمادگی جسمانی زیر نظر غلامرضا جهانی - مدرس بین المللی بدنسازی فوتبال پرداختند.

عکس: نعیم احمدی