تعداد بازدید خبر: 472
1396/12/09-12:30
سیاست فدراسیون فوتبال در قبال سرمربی تیم ملی تغییری نکرده است.

به گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال، به دنبال انتشار اخباری پیرامون مذاکره سرمربی تیم ملی ایران کارلوس کی روش با یکی از فدراسیون های آسیایی و تحلیل هایی در این زمینه که فدراسیون فوتبال بی میل به این جدایی نیست، ذکر این نکته ضروری است که فدراسیون فوتبال همواره نگاه حمایتی به سرمربی تیم ملی داشته و این سیاست تغییر نکرده است و همچنان با قاطعیت از سرمربی تیم ملی و برنامه های ایشان حمایت می کند.