تعداد بازدید خبر: 1839
1393/09/06-13:35
فدراسیون فوتبال اطلاعیه شماره 2 را درخصوص برگزاری مجمع عمومی فدراسیون فوتبال صادر کرد.

به گزارش سایت رسمی فدراسیون، در پی اطلاعیه شماره 1 که اول آذرماه روی سایت رسمی فدراسیون فوتبال قرار گرفت، فدراسیون اطلاعیه ای دوم را به شرح زیر صادر شد.
" اطــلاعیه 2-93 "
مورخ :  6/9/1393
پیرو اطلاعیه شماره 1-93 مورخ 1/9/93 به آگاهی می رساند تاریخ تحویل فرم شماره 9 به اعضای مجمع لغایت تا تاریخ 12/9/93 تمدید می شود .
هریک از اعضاء محترم مجمع برای معرفی یک نفر نامزد مورد نظر خود در فرم شماره 9 ، خواهشمند است شخصاً و یا با اعزام نماینده رسمی ( با در دست داشتن معرفی نامه کتبی ) جهت دریافت اوراق مربوط به فرم پیشنهاد نامزد تا تاریخ 12/9/93 از ساعت 9:00 الی 16:00  به دبیرخانه مجمع مراجعه نمائید.
لطفاً، فرم شماره 9 پیشنهادی نامزد را به صورت دقیق و خوانا تکمیل و ضمن امضاء به مهرآن نهاد ممهور ( در خصوص اعضاء حقیقی فرم ها می بایست امضاء و به اثر انگشت منقوش گردد ) و در روزهای اداری از تاریخ 13/9/93 لغایت 16/9/93 از ساعت 9:00 الی 16:00 ( باستثناء پنجشنبه ها از ساعت 9:00 الی 14:00 ) مهلت دارید فرم ها را از طریق فاکس 021-88611333 به دبیرخانه مجمع، ارسال و اصل فرم ها نیز توسط عضو مجمع یا نماینده رسمی وی ( با ارائه معرفی نامه کتبی ) مستقیماً به دبیرخانه مجمع تحویل گردد و در قبال اصل فرم ها حتماً هرگونه خط خوردگی ، لاک گرفتگی ، عدم امضاء یا مهر یا اثر انگشت ، عدم ارسال در زمان مقرر یا معرفی نامزد در پستی غیر از آن سمت که ثبت نام کرده باشند موجب ابطال فرم خواهد شد و بدیهی است مندرجات صحیح در فرم شماره 9  ملاک عمل می باشد  .
فرم شماره 9 قابل کپی برداری یا تجدید دوباره نیستند و پس ازتحویل به دبیرخانه مجمع به طور محرمانه نگهداری می شوند و تحت هیچ عنوان عودت نمی گردد.
مسئولیت نهائی در خصوص ارائه پیشنهاد ، تکمیل فرم شماره 9 ، مهر و امضاء و تحویل آن به دبیرخانه مجمع بعهده هریک از اعضاء مجمع خواهد بود .
بدیهی است زمان تکمیل و ارائه فرم شماره 3 داوطلب نامزدی پست انتخابی یک نفر عضو هیات رئیسه از بین مدیران عامل باشگاههای لیگ برتر و یا لیگ دسته اول از تاریخ 2/9/93 لغایت 12/9/93 به قوت خود باقی است .
مهدی محمدنبی
دبیرمجمع و دبیرکل فدراسیون فوتبال