تعداد بازدید خبر: 352
1397/02/09-14:00
کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال اطلاعیه ای را در خصوص کاهش آلودگی مکمل ها صادر کرد.

به گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال، متن اطلاعیه به شرح زیر است:
با توجه به گزارش ستاد ملی مبارزه با دوپینگ در سالهای 2016 و 2017  در خصوص مثبت شدن تست دوپینگ بازیکنان فوتبال با دو ماده ممنوعه متیل هگزان آمین و هایژنامین ، که متاسفانه عمدتاً به علت استفاده از مکمل های ورزشی آلوده رخ می دهد، به اطلاع کلیه مخاطبین فوتبال می رساند بر اساس نامه رئیس ستاد ملی مبارزه با دوپینگ، از اردیبهشت ماه سال 97  این ستاد آمادگی دارد تا کلیه مکمل های ارسالی را، از نظر آلودگی به دو ماده فوق  ارزیابی و مجوز مصرف آن را به ورزشکاران اعلام کند. 
لازم به ذکر است مکمل ها تنها از نظر آلودگی به دو ماده مذکور بررسی می شود و ستاد ملی  مبارزه با دوپینگ هیچ گونه مسئولیتی درقبال آلودگی مکمل ها به مواد ممنوعه دیگر نخواهد داشت. بدیهی است در صورت عدم همکاری در این خصوص، عواقب و مسئولیت مثبت بودن تست دوپینگ ورزشکاران با این مواد بر عهده مصرف کنندگان مکمل ورزشی خواهد بود .