تعداد بازدید خبر: 731
1397/09/26-20:52
اولین تمرین تیم ملی در اردوی قطر برگزار شد.

به گزارش سایت رسمی فدراسیون، اولین تمرین تیم ملی در کمپ اسپایر برگزار شد.
اعضای تیم ملی پس از ورود به دوحه و اقامت در هتل، اولین تمرین خود را در اردوی قطر در کمپ اسپایر برگزار کردند. تمرین عصر امروز با گرم کردن با توپ، اانجام حرکات کششی آغاز و پس از بازی در زمین و دروازه های کوچک ادامه يافت و در نهایت با حرکات کششی به پایان رسید.