تعداد بازدید خبر: 353
1397/02/18-10:20
کمیته پزشکی فدراسیون اطلاعیه ای را در خصوص طرح سنجش الگوی تجویز کورتون ها در ورزشکاران حرفه ای صادر کرد.

به گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال، کمیته پزشکی فدراسیون از کلیه پزشکان متخصص پزشکی ورزشی و سایر پزشکان ورزشی کشور دعوت کرد تا به منظور حضور در طرح سنجش الگوی تجویز کورتون ها در ورزشکاران حرفه ای شرکت کنند.
برهمین اساس اطلاعیه ای به شرح زیر صادر کرد:
موسسه  ورزش استرالیا در همکاری با سازمان جهانی مبارزه با دوپینگ یک مطالعه  بزرگ جهانی را شروع کرده اند که طی آن به بررسی الگوی تجویز گلوکوکورتیکوئید ها توسط پزشکانی که در ورزش دخیل هستند می پردازد.
استفاده از فرم های تزریقی عضلانی ، تزریقی وریدی، خوراکی و مغقدی این دارو ممنوع است و سایر راه های استفاده شامل فرم های تزریق درم مفصلی ، موضعی ، تنفسی و .. منعی ندارد.
این طرح از طریق یک پرسشنامه اینترنتی به جمع آوری اطلاعات می پردازد و تنها پزشکانی که با ورزشکاران حرفه ای کار می کند مجاز به حضور در این طرح هستند. نتایج حاصل از این طرح ممکن است باعث ایجاد تغییراتی در لیست داروهای ممنوعه بشود.
از کلیه  پزشکانی که با ورزشکاران حرفه ای کار می کنند ، دعوت می شود جهت حضور در این طرح به آدرس سایت
https://www.surveygizmo.com/s3/3531012/Prescribing-habits-for-glucocorticoids مراجعه کرده و یا با شماره 44738559 کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال تماس حاصل نمایند.