تعداد بازدید خبر: 939
1395/06/21-00:22
جلسه توجیهی با مربیان و سرپرستان تیم های حاضر در اردوگاه پیش از برگزاری چهارمین فستیوال ملی فوتبال پایه پسران