تعداد بازدید خبر: 877
1395/06/20-21:00
با همکاری کمیته فرهنگی کارگاه های فرهنگی، تفریحی و آموزشی در آغاز چهارمین فستیوال ملی فوتبال پایه پسران برگزار شد.